Các Khóa học Cao Đẳng và Cao Đẳng Nâng Cao

Tại LSBF, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều chương trình Văn bằng để lựa chọn. Các chương trình Văn bằng này được thiết kế để cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết giúp bạn dễ được tuyển dụng hơn tại nơi làm việc và giúp bạn có một khởi đầu thuận lợi trong sự nghiệp của mình.

Các chương trình Văn bằng của chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều lợi thế:

  • Phạm vi chương trình đa dạng để lựa chọn
  • Học văn bằng toàn thời gian hoặc bán thời gian tùy lịch của bạn
  • Chọn học vào nhiều đợt trong năm
  • Tiến tới trình độ học vấn tiếp theo hoặc bước vào sự nghiệp làm việc
  • Được nhập học (học Ngắn hạn) vào Chương trình Cử nhân (Danh dự) của UOG sau khi hoàn thành Văn bằng Nâng cao hoặc Văn bằng Cao hơn
Văn bằng Kinh doanh

Các khóa học Văn bằng Kinh doanh sẽ giúp bạn đạt được các kỹ năng liên quan và duy trì khả năng cạnh tranh trong ngành. Bạn có thể chọn từ các cấp độ Văn bằng, Văn bằng Nâng cao và Văn bằng Cao hơn.

Văn bằng Kế toán & Tài chính

Bằng tốt nghiệp về kế toán & tài chính của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể được tuyển dụng trong nhiều ngành khác nhau về kế toán và kinh doanh & tài chính. Bạn có thể chọn từ các cấp độ Văn bằng, Văn bằng Nâng cao và Văn bằng Cao hơn.

Văn bằng Quản lý Chuỗi Cung ứng và Hậu cần

Đăng ký các chương trình văn bằng về hậu cần để thúc đẩy sự nghiệp của bạn và học các kỹ năng mới. Bạn có thể chọn từ các cấp độ Văn bằng, Văn bằng Nâng cao và Văn bằng Cao hơn.

Văn bằng về khách sạn

Theo đuổi các chương trình Khách sạn tại LSBF ở Singapore mang đến cho bạn cơ hội trở thành trung tâm của một trung tâm du lịch toàn cầu. Bạn có thể chọn từ một loạt các chương trình chứng chỉ, văn bằng, văn bằng nâng cao và văn bằng cao hơn.

Văn bằng Công nghệ

Chúng tôi cung cấp các chương trình Văn bằng định hướng nghề nghiệp để giúp sinh viên bắt tay vào sự nghiệp trong Ngành Công nghệ Thông tin (CNTT). Bạn có thể chọn từ Robot, Phân tích Dữ liệu, CNTT, Khoa học Dữ liệu & Phân tích.

Văn bằng Luật

Khóa học này đào tạo bằng cấp chuyên môn cho những sinh viên đang tìm cách làm việc trong ngành pháp lý hoặc trong các ngành nghề mà kiến thức thực tế về ngành pháp lý sẽ hữu ích.

Các Loại Chương trình Văn bằng

Tại LSBF, chúng tôi cung cấp các loại Văn bằng sau:

Văn bằng Dự bị

Đây là chứng chỉ ban đầu dành cho học sinh đã hoàn thành chương trình Cấp O và/hoặc trung học phổ thông. Sinh viên có thể hoàn thành Văn bằng Dự bị trong 6 tháng (học toàn thời gian) hoặc 9 tháng (học bán thời gian). Sau khi hoàn thành Văn bằng Dự bị, sinh viên có thể chuyển tiếp lên cấp độ Văn bằng hoặc tìm kiếm việc làm.

Văn bằng

Đây là chứng chỉ đầu vào dành cho học sinh đã hoàn thành trình độ A hoặc tương đương. Văn bằng này có thể được hoàn thành trong 8 tháng (học toàn thời gian) hoặc 12 tháng (học bán thời gian). Sau khi hoàn thành Văn bằng, sinh viên có thể chuyển tiếp lên cấp độ Văn bằng Nâng cao hoặc tìm kiếm việc làm.

Văn bằng Cao hơn

Đây là khóa học toàn thời gian kéo dài 18 tháng dành cho sinh viên đã hoàn thành trình độ A hoặc tương đương. Ngoài việc đáp ứng trình độ học vấn, sinh viên cũng phải đáp ứng yêu cầu đầu vào tối thiểu về tiếng Anh. Sau khi hoàn thành Văn bằng Cao hơn, sinh viên có thể nhập học (học Ngắn hạn) vào Chương trình Cử nhân (Danh dự) của UOG hoặc tìm kiếm việc làm.

Văn bằng Nâng cao

Sinh viên đã hoàn thành Văn bằng có thể chuyển tiếp lên cấp độ Văn bằng Nâng cao. Văn bằng Nâng cao có thể được hoàn thành trong 8 tháng (học toàn thời gian) hoặc 12 tháng (học bán thời gian). Sau khi hoàn thành Văn bằng Cao hơn, sinh viên có thể nhập học (học Ngắn hạn) vào Chương trình Cử nhân (Danh dự) của UOG hoặc tìm kiếm việc làm.

Request More Information

Contact a programme advisor by calling
+65 6580 7700

Back to top