Các Chương trình Tiếng Trung Quốc

Được thiết kế cho những sinh viên có ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung Quốc hoặc những người có bằng chứng về trình độ ngôn ngữ này, các chương trình song ngữ của chúng tôi đã được phát triển để cung cấp trình độ chuyên môn cho những sinh viên muốn bước vào sự nghiệp trong nhiều ngành và lĩnh vực.

Nghiên cứu Kinh doanh

Các chương trình Nghiên cứu Kinh doanh này đã được phát triển để đào tạo chuyên môn cho sinh viên muốn bắt đầu sự nghiệp ở một trong nhiều lĩnh vực/ngành kinh doanh và cho những sinh viên đang tìm cách nâng cao trình độ học vấn của mình trong các lĩnh vực liên quan đến Quản lý.

Kế toán & Tài chính

Các văn bằng về Kế toán và Tài chính của chúng tôi được giảng dạy bằng Tiếng Quan Thoại và được thiết kế để cung cấp cho bạn sự chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp thành công trong lĩnh vực kế toán và tài chính.

Hậu cần & Quản lý Chuỗi Cung ứng

Lựa chọn trong các chương trình Văn bằng về Quản lý Chuỗi Cung ứng và Hậu cần được giảng dạy bằng tiếng Quan Thoại và bước vào sự nghiệp trong ngành này.

Nghiên cứu Nhà hàng Khách sạn

Tìm hiểu kiến thức và kỹ năng thực tế về ngành Nhà hàng Khách sạn với các chương trình được giảng dạy bằng tiếng Quan Thoại

Tiếng Anh Nơi Làm việc

Chúng tôi cung cấp các chương trình để giúp bạn cải thiện các kỹ năng Tiếng Anh và tìm hiểu nhiều hơn về môi trường làm việc.

Request More Information

Contact a programme advisor by calling
+65 6580 7700

 

Back to top