Các Chương trình

 

Cấp độ Cao học

LSBF tại Singapore có quan hệ đối tác chiến lược với Đại học Greenwich, Đại học East London và Đại học Luật để cung cấp nhiều chương trình cao học.

Cấp độ Đại học

LSBF Singapore cung cấp cho sinh viên nhiều chương trình cấp bằng Cử nhân hợp tác với Đại học Greenwich, Đại học East London và Đại học Luật.

Cấp độ Văn bằng

Tại LSBF, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều chương trình Văn bằng trong các lĩnh vực Kế toán, Kinh doanh, Khách sạn, Hậu cần, Luật và Công nghệ.

Bằng cấp Chuyên môn

LSBF tại Singapore cung cấp một danh mục toàn diện các bằng cấp chuyên nghiệp được quốc tế công nhận về kế toán và tài chính: ACCA, Singapore CA và US CPA.

Chương trình Online

Để nâng cao trải nghiệm học tập của bạn, LSBF hiện cung cấp cho bạn hai tùy chọn học trực tuyến: học từ xa và Live trực tuyến. Các tùy chọn này áp dụng cho các chương trình từ văn bằng, chương trình đại học, cao học và bằng cấp chuyên môn.

Ngôn ngữ

Học một ngôn ngữ mới tại LSBF. Chúng tôi cung cấp các khóa học để đào tạo bạn bằng tiếng Anh và tiếng Quan Thoại.

Chương trình Tiếng Trung Quốc

Chúng tôi cung cấp các chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung Quốc để đào tạo bằng cấp chuyên môn cho sinh viên nhằm bắt tay vào sự nghiệp trong nhiều ngành và lĩnh vực.

Programmes

LSBF in SG Academic Programmes

Our programmes are designed to provide intellectual breadth and multi-disciplinarity.

Click here for full list

Request More Information

Contact a programme advisor by calling
+65 6580 7700

Back to top